Movibloc


moviblock

moviblock

 

Το Moviblock είναι ένα συμπαγές σύστημα αποθήκευσης αρχείων που αποτελείται από ράφια στερεωμένα σε κινητές βάσεις που κυλούν κατά μήκος ραγών.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι διάδρομοι, εκτός από έναν, που βρίσκονται στις μονάδες ραφιών κλείνουν και οι υπομονάδες μετακινούνται, ώστε να δημιουργείται πρόσβαση στον επιθυμητό διάδρομο.

Το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον ωφέλιμο χώρο και εγγυάται ότι τα αποθηκευμένα αρχεία διατηρούνται σε τάξη, καθαρά και ασφαλή.