Live Storage FIFO

live-storage

Live Storage FIFO

 

Το σύστημα αποθήκευσης ραφιών Live Pallet είναι ιδανικό για τους παρακάτω χώρους, όπου διαχειρίζονται φορτία σε παλέτες:

  • Αποθήκες με τρόφιμα που αλλοιώνονται
  • Αποθήκες που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ζώνες εργασίας
  • Περιοχές διεκπεραίωσης, όπου οι παλέτες πρέπει να αποσύρονται γρήγορα
  • Αποθήκες Holding (με ήδη έτοιμες παραγγελίες) με κανάλια ταξινόμησης σε αυτόματους κύκλους